ซีซัน 7-8 เบ็นโตแซนด์วิชคากิอาเกะ & เบ็นโตเม็นจิคัตสึผัก

เบ็นโต เอกซ์โป BENTO EXPO

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 19 สิงหาคม 2565 รับชมได้ถึง 19 สิงหาคม 2566

Marc ทอดกุ้งและผักชุบแป้งเพื่อทำแซนด์วิชคากิอาเกะ Maki ทำเบ็นโตเม็นจิคัตสึผักที่มีสีสันสดใส และเบ็นโตจากคามากูระที่ใช้ผักท้องถิ่นหลากหลายชนิดเพื่อรังสรรค์สีสันที่สวยงาม

เค้าโครงรายการ