ซีซัน 7-5 เบ็นโตคินจากุ ทามาโกะ & เบ็นโตอินาริหมู

เบ็นโต เอกซ์โป BENTO EXPO

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รับชมได้ถึง 8 กรกฎาคม 2566

Maki และ Marc เตรียมเบ็นโตโดยใช้เต้าหู้ทอด "อาบูระ-อาเงะ" โดย Marc ทำเบ็นโต "คินจากุ ทามาโกะ" ส่วน Maki ทำเบ็นโต "อินาริ" หมู และจากบาหลี การปิกนิกที่มี "อีกันบาการ์" เมนูอาหารทะเลแสนอร่อย

เค้าโครงรายการ