ซีซัน 7-4 เบ็นโตซังงะเบิร์ก

เบ็นโต เอกซ์โป BENTO EXPO

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 10 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 10 มิถุนายน 2566

ในตอนพิเศษนี้ Marc รายงานมาจากท่าเรือประมงในคาบสมุทรโบโซ จังหวัดชิบะ เขาทำเบ็นโตตามแบบฉบับของตัวเองที่ได้แรงบันดาลใจมาจากซังงะยากิ หรือเนื้อปลาสับย่าง ซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของท้องถิ่น

เค้าโครงรายการ