ซีซัน 7-3 เบ็นโตโรลเนื้อกับสไปซี่มาโย & เบ็นโตซาวาระมิโซะ-มาโย

เบ็นโต เอกซ์โป BENTO EXPO

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 3 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 3 มิถุนายน 2566

Maki ทำเบ็นโต "ซาวาระ" (ปลาอินทรีบั้ง) มิโซะ-มาโย ส่วน Marc ทำเบ็นโตโรลเนื้อกับสไปซี่มาโย และกล่องเบ็นโตที่ผสมผสานตัวละครแสนน่ารักและรสชาติดั้งเดิมเอาไว้ด้วยกันจากฟิลิปปินส์

เค้าโครงรายการ