ซีซัน 7-1 เบ็นโตไก่ชิจิมิ & เบ็นโตไส้กรอกชิจิมิ

เบ็นโต เอกซ์โป BENTO EXPO

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 29 เมษายน 2565 รับชมได้ถึง 29 เมษายน 2566

Maki และ Marc ทำเบ็นโตโดยใช้ชิจิมิ โทการาชิ เครื่องปรุงรสที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเจ็ดชนิดที่ใช้กันทั่วญี่ปุ่น และจากโตเกียว ฮานามิ เบ็นโตที่เหมาะสำหรับการชมซากุระ

เค้าโครงรายการ