10น. 00ว.
แฟชั่นในที่ทำงานของญี่ปุ่นที่ดูลำลองมากขึ้น
WHAT'S YOUR CONNECTION?
10น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รับชมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ครั้งนี้เราตอบคำถามจากคุณเมฮาร์ อับดุล ซัตตาร์ ซัลฟี ชาวปากีสถานที่ถามว่า "พนักงานออฟฟิศในญี่ปุ่นสวมชุดอะไรไปทำงาน" คุณบิลาล ข่าน จากภาคภาษาอูรดูเป็นผู้รายงานของเรา ซึ่งเขามาจากปากีสถาน แม้ว่าบริษัทต่าง ๆ มีแบบแผนเรื่องการสวมสูทมานานแล้วก็ตาม แต่ธุรกิจในญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นกำลังผ่อนปรนกฎเรื่องการแต่งกาย ทว่าการเลือกเสื้อผ้าใส่ไปทำงานในแต่ละวันนั้นอาจเป็นเรื่องที่ทำให้ปวดหัว ดังนั้นบริการช่วยเลือกซื้อเสื้อผ้าโดยสไตลิสต์มืออาชีพกำลังได้รับความนิยม อย่างไรก็ตาม ผู้คนจำนวนหนึ่งไม่มีปัญหาในการเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากัน เช่น ช่างทำผมคนหนึ่งที่สามารถแต่งตัวได้ตลอดทั้งปีแม้ว่ามีเสื้อผ้าแค่สิบกว่าตัว ซึ่งรวมถึงเสื้อและกางเกงไม่กี่ตัว เขากล่าวว่าการมีเสื้อผ้าจำนวนน้อยลงช่วยทำให้การเงินและสภาวะทางอารมณ์ของเขาดีขึ้น