10น. 00ว.
การคมนาคมในโตเกียว
WHAT'S YOUR CONNECTION?
10น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 18 มกราคม 2563
รับชมได้ถึง 18 มกราคม 2565

เราได้รับคำถามจากผู้ฟังชาวจีนจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งได้มาเที่ยวญี่ปุ่น เขาประทับใจความสะดวกและประสิทธิภาพของระบบคมนาคมในกรุงโตเกียวถึงแม้ว่าจะมีผู้คนหนาแน่น คุณต้วนเหวินหนิงจากประเทศจีนได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ม.โตเกียว ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจรติดขัด ที่เสนอวิธีแก้ไขรถติด รายการยังจะแนะนำความริเริ่มของหน่วยงานคมนาคมต่างๆ เพื่อบรรเทาความแออัด ในช่วงเวลาเร่งด่วน คุณจะยอมยืนหรือว่าจ่ายค่าโดยสารเพิ่มและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณสนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไหม? เราจะไปติดตามรูปแบบการคมนาคมใหม่ในกรุงโตเกียว และฟังคำตอบของคำถามนี้