10น. 00ว.
เชื่อมหัวใจด้วยพู่กันและน้ำหมึก
WHAT'S YOUR CONNECTION?
10น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 21 ธันวาคม 2562
รับชมได้ถึง 21 ธันวาคม 2564

ผู้ฟังชาวอิหร่านถามว่า "อักษรวิจิตรแบบดั้งเดิมมีบทบาทอย่างไรในชีวิตสมัยใหม่ของชาวญี่ปุ่น" ทุกวันนี้ โรงเรียนประถมส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นสอนเด็กๆ ถึงการใช้พู่กันเพื่อฝึกเขียนตัวอักษรที่ถูกวิธี นอกจากนี้ การเขียนบัตรอวยพรปีใหม่ และซองเงินของของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ ด้วยลายมือ ก็ยังคงเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น ในช่วงนี้ มีการแสดงออกรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การแสดงที่ผสมผสานดนตรีและอักษรวิจิตร รวมทั้งการผสมผสานอักษรวิจิตรกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก คุณอาลี นูรานี ผู้ประกาศชาวอิหร่าน จากภาคภาษาเปอร์เซีย จะแนะนำเสน่ห์ของอักษรวิจิตรแบบญี่ปุ่น และพัฒนาการที่มีต่อเนื่อง