10น. 00ว.
ก้าวแรกของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
WHAT'S YOUR CONNECTION?
10น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 19 ตุลาคม 2562
รับชมได้ถึง 19 ตุลาคม 2564

เราจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างไร? นี่เป็นคำถามที่ชาวพม่าซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวส่งมาที่เรา ผู้รายงานของเราในครั้งนี้คือคุณคิน เอ เง จากภาคภาษาพม่าของ NHK WORLD-JAPAN ที่เมียนมานั้นเกิดแผ่นดินไหวไม่บ่อยครั้งนัก ดังนั้นผู้คนจึงไม่ค่อยคุ้นชินในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ คุณคินได้ไปเยือนวัดที่ผู้คนจากเมียนมาซึ่งอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมารวมตัวกัน คุณคินได้พาพวกเขาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อเรียนรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและได้เผชิญภัยพิบัติผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ ปฏิกิริยาแรกของพวกเขาจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากทางการท้องถิ่นได้มาตรวจสอบวัดแห่งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อเหตุแผ่นดินไหวและไฟไหม้ เธอให้คำแนะนำอะไรบ้างและพวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากเธอ มาติดตามคำแนะนำสำหรับก้าวแรกที่มุ่งสู่การป้องกันและรับมือภัยพิบัติ