10น. 00ว.
กระแสใหม่ ๆ ในการสวมชุดกิโมโน
WHAT'S YOUR CONNECTION?
10น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 21 กันยายน 2562
รับชมได้ถึง 21 กันยายน 2564

รายการวันนี้ คุณซูพัช จักโกรบอติ ซึ่งเป็นคุณผู้ฟังชาวอินเดียได้ส่งคำถามเข้ามาว่า "ชาวญี่ปุ่นสวมชุดดั้งเดิม เช่น ชุดกิโมโนหรือไม่ และจะสวมชุดดังกล่าวกันตอนไหน" คุณโคนิกา โพมิก ชาวบังกลาเทศซึ่งเป็นผู้ประกาศของภาคภาษาเบงกาลีเป็นผู้รายงาน เธอไปเยือนร้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านกิโมโนพร้อมกับรายงานเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ชาวญี่ปุ่นจะสวมชุดกิโมโนรวมถึงวิธีการสวมกิโมโนด้วย ซึ่งชุดกิโมโนได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในช่วงท้าย เธอได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบสวมชุดกิโมโนในรูปแบบใหม่ ๆ และแนะนำกระแสใหม่ในการสวมชุดกิโมโน