10น. 00ว.
เผชิญหน้ากับขยะ
WHAT'S YOUR CONNECTION?
10น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม 2562
รับชมได้ถึง 24 สิงหาคม 2564

คุณอาซาร์ คาบูกู มาเซนเก ผู้ฟังจากภาคภาษาสวาฮิลี บอกว่าในประเทศเคนย่า ขยะทั้งหมดถูกทิ้งรวมกันโดยไม่มีการคัดแยก ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เขาต้องการทราบว่าญี่ปุ่นจัดการกับขยะอย่างไร คุณมาร์ติน มวนเจย์ ผู้ประกาศจากภาคภาษาสวาฮิลี ได้ไปยังเมืองโยโกฮามา เขาพบว่าผู้แทนจากแอฟริกาได้มาเยือนที่เมือง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะของญี่ปุ่น คุณมาร์ตินรายงานถึงโรงกำจัดขยะ ขั้นตอนการรีไซเคิล และการเผาขยะ และกิจกรรมให้การศึกษากับเด็ก ๆ เขายังได้ไปยังเมืองคามิกาสึ ในจังหวัดโทกูชิมะ ซึ่งไม่มีโรงกำจัดขยะขนาดใหญ่ แต่ก็ยังประสบความสำเร็จด้วยการมีอัตราการรีไซเคิลสูงถึง 80% ความลับทั้งหมดคืออะไร?