10น. 00ว.
อนาคตของมนุษย์กับหุ่นยนต์
WHAT'S YOUR CONNECTION?
10น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
รับชมได้ถึง 20 กรกฎาคม 2564

เราได้รับคำถามจากคุณผู้ฟังชาวรัสเซียที่ถามเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในญี่ปุ่น คุณอนาสตาเซีย โมนาโควา รายงานเรื่องนี้เป็นภาษารัสเซียเกี่ยวกับหุ่นยนต์ล้ำสมัยที่มีหลายบทบาทในสังคมญี่ปุ่น เธอยังได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ฮิโรชิ อิชิงูโระ ผู้ที่ทำให้ทั่วโลกประหลาดใจจากการที่เขาสร้างหุ่นยนต์ที่ดูคล้ายกับตัวเขาเอง เขาได้แนะนำหุ่นยนต์ตัวใหม่ที่ชื่อว่า เอริกะ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีทั้งความต้องการและเจตนา และยังสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ด้วยวิธีอ่านการแสดงออกทางใบหน้า คุณอนาสตาเซียได้ถามศาสตราจารย์อิชิงูโระเกี่ยวกับอนาคตของมนุษย์กับหุ่นยนต์ มาติดตามอนาคตของหุ่นยนต์ในญี่ปุ่นไปด้วยกัน