วิธีเรียนด้วยแผ่นแบบฝึกหัด

สุดยอดนวัตกรรมของญี่ปุ่น Japan's Top Inventions

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รับชมได้ถึง 10 ธันวาคม 2566

ครั้งนี้มาทำความรู้จักวิธีเรียนด้วยแผ่นแบบฝึกหัดที่รู้จักกันในชื่อ "คุมอง" ที่ได้รับการคิดค้นในปี 1958 โดยคุมอง โทรุ ครูสอนคณิตศาสตร์เพื่อใช้สอนบุตรชายของเขา วิธีนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทำแบบฝึกหัดโจทย์คณิตศาสตร์ที่พิมพ์บนแผ่นกระดาษ การใช้แผ่นแบบฝึกหัดนี้ ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถทางวิชาการได้ทีละขั้นเล็ก ๆ ปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้วิธีเรียนด้วยแผ่นแบบฝึกหัดนี้กว่าสี่ล้านคนใน 57 ประเทศและภูมิภาค มาเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังที่แทบไม่มีใครรู้ของวิธีการเรียนแบบนี้กัน

เค้าโครงรายการ