บาร์โค้ดสองมิติ

สุดยอดนวัตกรรมของญี่ปุ่น Japan's Top Inventions

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2563 รับชมได้ถึง 13 สิงหาคม 2566

ในตอนนี้พบกับบาร์โค้ดสองมิติที่เรียกว่าคิวอาร์โค้ด โค้ดเหล่านี้สร้างขึ้นในปี 1994 โดยบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในญี่ปุ่น ปัจจุบันมีการใช้งานคิวอาร์โค้ดอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในโรงงานและร้านค้าต่าง ๆ แม้กระทั่งบนตั๋วเดินทาง ใช้สำหรับการชำระเงินแบบไร้เงินสด และอื่น ๆ อีกมากมาย เราจะมาชมเรื่องราวเบื้องหลังบาร์โค้ดเหล่านี้ที่น้อยคนนักจะรู้ รวมถึงแรงบันดาลใจที่ไม่เหมือนใครอย่างหมากล้อมและตึกระฟ้าด้วย

เค้าโครงรายการ