ฤดูร้อน ณ ทะเลสาบอนเนโต

Wild Hokkaido!

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

ทะเลสาบอนเนโตเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดฮอกไกโด ชนพื้นเมืองชาวไอนุเรียกที่แห่งนี้ว่า "ทะเลสาบผู้เฒ่า" และเทิดทูนมันมาหลายชั่วรุ่น ในตอนพิเศษช่วงฤดูร้อนนี้ เราจะท่องไปในผืนป่าธรรมชาติกับจิน เก็น ไกด์เส้นทางธรรมชาติ ชาวบ้านเรียกเขาอย่างเป็นกันเองว่า "คินจัง" เพราะเคารพในความทุ่มเทของเขาที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ เราจะได้พบกับผืนป่าโบราณของชาวไอนุและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในนั้น สุดท้าย การเดินทางกับคินจังได้บอกเราว่าจะชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามและส่งต่อสิ่งนี้ให้คนรุ่นต่อไปอย่างไร

เค้าโครงรายการ