28น. 00ว.
กระดองเยียวยา
เฮอร์สตอรี Her Story
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 6 มกราคม 2564
รับชมได้ถึง 3 มีนาคม 2565

นันทริกา ชันซื่อเป็นสัตวแพทย์ชาวไทยที่เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำ เป็นเวลานานกว่า 30 ปีมาแล้วที่เธอได้รักษาตั้งแต่ปลาไปจนถึงเต่า และแม้กระทั่งวาฬ เธอยืนยันว่าไม่ว่าบาดแผลจะร้ายแรงแค่ไหน สัตว์ทุกตัวสมควรได้โอกาสในการฟื้นฟู เธอเอาเทคนิคการแพทย์ที่ใช้กับมนุษย์มาใช้กับสัตว์ เช่น การทำขาเทียม อาการบาดเจ็บของสัตว์หลายครั้งมาจากความละเลยของมนุษย์ที่นันทริกาต่อต้านอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของสัตว์น้ำ