การเกิดใหม่ของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณ: ผู้ริเริ่มการก่อสร้างแบบดิจิทัล - อากิโยชิ โคกิ

RISING

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 26 มกราคม 2565 รับชมได้ถึง 26 มกราคม 2567

งานช่างไม้โบราณของญี่ปุ่นกำลังถดถอย สถาปนิกหนุ่ม อากิโยชิ โคกิกำลังฟื้นคืนชีวิตให้การก่อสร้างแบบโบราณผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลด้านผลิตกรรม เช่น การตัดเลเซอร์และการพิมพ์สามมิติ ตั้งแต่ผลงานจินตนาการสร้างบ้านโบราณแบบใหม่ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จนถึงการส่งเสริมการผลิตไม้ในท้องถิ่นและวัฏจักรการบริโภคที่มีการนำอุปกรณ์ดิจิทัลเข้ามาช่วย และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่เหมือนใครในการให้สั่งซื้อเครื่องเรือนพร้อมประกอบและแม้แต่บ้าน เขากำลังให้ชีวิตใหม่แก่ทั้งในส่วนการก่อสร้างและการป่าไม้

เค้าโครงรายการ