จากอาหารที่คุ้นเคยสู่อวัยวะอันสมจริง: ผู้บุกเบิกการฝึกทางการแพทย์ - ทากายามะ เซอิจิโร

RISING

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 29 ธันวาคม 2564 รับชมได้ถึง 29 ธันวาคม 2566

การระบาดใหญ่ก่อให้เกิดภาวะหยุดชะงักอย่างกว้างขวางในวงการการฝึกทางการแพทย์ รวมถึงขัดขวางการฝึกผ่าตัดแบบตัวต่อตัว และด้วยปัญหาด้านจริยธรรมและด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผ่าตัดในสัตว์มีชีวิตและศพมนุษย์ ทากายามะ เซอิจิโรได้เปลี่ยนมาพัฒนาแบบจำลองกายวิภาคแบบยั่งยืนที่มีความสมจริง ซึ่งรวมถึงหลอดเลือดแดง อวัยวะ และเยื่อหุ้ม โดยใช้อาหารยอดนิยมของญี่ปุ่น วุ้นบุกที่ทำจากรากบุก

เค้าโครงรายการ