สร้างอนาคตของอาหารผ่านการทำปุ๋ยหมักที่บ้าน: ผู้สนับสนุนการทำปุ๋ยหมักที่บ้าน - ไทระ ยูอิโกะ

RISING

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 22 ธันวาคม 2564 รับชมได้ถึง 22 ธันวาคม 2566

ไทระ ยูอิโกะ บริหารจัดการบริษัทที่สนับสนุนการทำปุ๋ยหมักในบ้าน เพื่อเป็นทางออกที่ยั่งยืนให้กับขยะอินทรีย์ในครัวซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถทำได้ โดยภายในระยะเวลาเพียงสองปี บริการของเธอสามารถทำชุดหมักปุ๋ยอย่างมีสไตล์ที่จัดการปัญหาแมลงรบกวนและเรื่องกลิ่นได้ ชุดหมักปุ๋ยมีขนาดกะทัดรัดมากพอแม้อาศัยในอะพาร์ตเมนต์ในเมือง ดังนั้นจึงมีผู้ใช้งานมากกว่า 20,000 คน อีกทั้ง บริการของพวกเขายังได้รับความสนใจจากทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังรวบรวมปุ๋ยหมักที่ได้เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรรมท้องถิ่นและวงจรอาหารอีกด้วย

เค้าโครงรายการ