รับมือการระบาดด้วย "เหล้าญี่ปุ่น": ผู้พลิกโฉมสาเก - คูจิ โคซูเกะ

RISING

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 25 มีนาคม 2564 รับชมได้ถึง 25 มีนาคม 2566

คูจิ โคซูเกะดูแลโรงหมักสาเกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 119 ปีในจังหวัดอิวาเตะ ด้วยกระบวนการที่ผสานระหว่างวิธีการดั้งเดิมร่วมกับแนวคิด "แตรรัวร์" ของฝรั่งเศส จากการใช้น้ำพุธรรมชาติจากภูเขาและข้าวหลากหลายชนิดที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของเขาชนะรางวัลมากมายทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ แต่เมื่อความต้องการบริโภคสาเกลดลงจากการระบาด เขาได้พบวิธีการใหม่ของ "เหล้าญี่ปุ่น" โดยเปลี่ยนจำนวนข้าวที่มีมากเกินมาทำจินที่เก็บรักษาได้ โดยใช้พืชพรรณท้องถิ่น และวอดก้าที่ผ่านการกรองด้วยถ่านอิวาเตะ

เค้าโครงรายการ