รับมือความปกติใหม่ - หุ่นยนต์ที่มีสัมผัสของมนุษย์: นวัตกรโรโบติกส์ส่วนบุคคล - อาโอกิ ชุนซูเกะ

RISING

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 รับชมได้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ถูกจำกัดเพราะโรคระบาด การช่วยสื่อสารผ่านหุ่นยนต์จึงเป็นที่จับตามอง อาโอกิ ชุนซูเกะเป็นเจ้าของบริษัทที่พัฒนาอุปกรณ์อย่างเช่น หุ่นยนต์ส่งข้อความที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ มีเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่ไม่ถนัดในการใช้สมาร์ตโฟนและเด็ก ตัวเซนเซอร์ในบ้านที่จับคู่กับหุ่นยนต์เหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามความเป็นอยู่ของญาติที่อยู่โดดเดี่ยว และยังมีชุดสร้างหุ่นยนต์ที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ โดยได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ไปดูธุรกิจที่ไม่เหมือนใครที่พัฒนาทางออกแปลกใหม่สำหรับความปกติใหม่กันเถอะ

เค้าโครงรายการ