28น. 00ว.
การฟื้นฟูสีเขียวในชนบทญี่ปุ่น: ผู้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหากำไร - โยชิดะ ฮิโรโกะ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 21 มกราคม 2564
รับชมได้ถึง 21 มกราคม 2566

ทั่วโลก ความปั่นป่วนสับสนที่เกิดจากภาวะระบาดทั่วของโควิด 19 ได้ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องการฟื้นฟูสีเขียวซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน โยชิดะ ฮิโรโกะดำเนินองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ส่งเสริมพลังงานสีเขียวและการผลิตอาหารที่ยั่งยืนในชนบทญี่ปุ่น ด้วยการสร้างวงจรต่าง ๆ ที่ดีงามและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมจากต่างถิ่น เธอใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาฟื้นคืนชีวิตให้พื้นที่บนเขาที่ได้รับผลกระทบจากการลดของประชากร