28น. 00ว.
ฟู้ดทรัคให้กำลังใจคลายเศร้า: ผู้สร้างนวัตกรรมร้านอาหารเคลื่อนที่ - อิชิซาวะ มาซาโยชิ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 24 ธันวาคม 2563
รับชมได้ถึง 24 ธันวาคม 2565

โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อร้านอาหารอย่างหนัก เมื่อต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนแปรผันคงที่แต่ยอดขายลดลง ร้านอาหารบางแห่งได้หันมาหาฟู้ดทรัคเพื่อเป็นทางออก อิชิซาวะ มาซาโยชิได้เปิดบริการโดยรวมผู้ประกอบการฟู้ดทรัคอิสระราว 900 รายเข้าเป็นกลุ่ม และจัดหาพื้นที่ที่ไม่ใช้งานภายในตึกสำนักงานให้ใช้เป็นที่ทำการ โดยเก็บค่าคอมมิชชั่นเพียงเล็กน้อย เพื่อจะได้ปรับเพิ่มบริการอาหารกลางวันให้คนทำงานในท้องถิ่นได้มีตัวเลือกที่หลากหลายอยู่เสมอ ขณะที่โควิดยังระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง บริการดังกล่าวได้ขยายออกไปครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยและสถานพยาบาลอีกด้วย