28น. 00ว.
ต้านการระบาดด้วยการควบคุม 3C: ผู้คิดค้นนวัตกรรมระบบ - คาวาโนะ ทากาโนบุ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
รับชมได้ถึง 19 พฤศจิกายน 2565

ตลอดช่วงการระบาดของโควิด 19 ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการเลี่ยง 3C นั่นคือพื้นที่ปิด พื้นที่แออัด และการสัมผัสใกล้ชิด คาวาโนะ ทากาโนบุทำธุรกิจที่มีเป้าหมายนำความสบายใจผ่านระบบดิจิทัล ที่ให้ผู้ใช้ได้เลี่ยงสถานที่และสภาวะที่เข้าข่ายนั้น และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีการใช้ระบบนี้ในร้านอาหาร ห้องน้ำ โรงแรม และอื่น ๆ วิธีของเขาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเอไอ ไอโอที และเซนเซอร์เพื่อช่วยให้คนรับมือกับวิถีชีวิตใหม่