28น. 00ว.
ถักทอเครือข่ายสิ่งทอเพื่อชีวิตรูปแบบใหม่: ผู้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสิ่งทอ - ทานิ ฮิเดกิ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม 2563
รับชมได้ถึง 1 ตุลาคม 2565

ในฤดูใบไม้ผลิ 2020 ญี่ปุ่นเผชิญกับการขาดแคลน เสื้อกาวน์บุคลากรการแพทย์ในแนวหน้าที่ต่อสู้กับ โควิด-19 บริษัทเครื่องแต่งกายที่มีพนักงาน 18 คนในจังหวัดนาระผลิตเสื้อกาวน์ได้หนึ่งแสนตัวภายในเวลาเพียง 3 เดือน ต้องขอบคุณเครือข่ายช่างเย็บผ้าที่ทำงานที่บ้าน ด้วยการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร ทานิ ฮิเดกิหาช่างฝีมือประมาณ 250 ชีวิตที่ตกงานจากการถดถอยของอุตสาหกรรมเย็บผ้า เพื่อก้าวต่อไป เขาตั้งเป้าพัฒนาช่างฝีมือรุ่นใหม่เพื่อให้เข้ากับความต้องการของวิถีชีวิตรูปแบบใหม่