28น. 00ว.
เส้นทางการขนส่งอาหารและอนาคตทางการเกษตร: ผู้สร้างโลจิสติกส์การเกษตร - คาโต ยูริโกะ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2563
รับชมได้ถึง 17 กันยายน 2565

ห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารของญี่ปุ่นเป็นไปตามรูปแบบที่มีมายาวนานอย่างการผลิตในปริมาณมาก เพื่อตอบรับกับผู้บริโภคที่มีจำนวนมาก โดยผลิตผลจากเกษตรกรทั่วประเทศถูกส่งไปยังโตเกียว เพื่อกลับเข้าสู่กระบวนการกระจายสินค้าใหม่อีกครั้ง ซึ่งลดทอนความสดใหม่ เพิ่มภาระในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ด้วยความต้องการที่จะเปลี่ยนแนวคิดดังกล่าวมาเป็นการผลิตในท้องถิ่นเพื่อการบริโภคในท้องถิ่น คาโตะ ยูริโกะ ได้ก้าวเข้ามาพลิกโฉมการเกษตรในภูมิภาคครั้งใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนด้านโลจิสติกส์ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ขายในท้องถิ่น ศูนย์ส่งหนังสือพิมพ์ และส่วนอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างระบบที่สามารถเก็บผลิตผลและสามารถขนส่งสินค้าได้ตามเส้นทางของรถประจำทางในท้องที่