28น. 00ว.
น้ำพุร้อนไอโอเทอร์นอล: นักพัฒนาด้านการเกษตร - โคดามะ โนริฮิโระ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 27 สิงหาคม 2563
รับชมได้ถึง 27 สิงหาคม 2565

ญี่ปุ่นมีภูเขาไฟมากมาย จึงมีศักยภาพด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพสูงเป็นอันดับสามของโลก ปี 1984 เมืองฮาจิมันไตในจังหวัดอิวาเตะได้เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานดังกล่าวเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่น พร้อมเรือนเพาะชำที่ใช้น้ำพุร้อนปลูกผักในช่วงฤดูหนาวอันโหดร้ายทางตอนเหนือของประเทศ หลังเรือนเพาะชำถูกทิ้งร้าง โคดามะ โนริฮิโระก็กลับมาพลิกฟื้นเรือนเพาะชำอีกครั้ง เขาผสานน้ำพุร้อนใต้พื้นดินให้เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อสร้างโมเดลทางการเกษตรยั่งยืนรูปแบบใหม่ที่แสนเรียบง่าย โดยมีเป้าหมายจะพลิกฟื้นพื้นที่ชนบทนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง