28น. 00ว.
อวดโฉมสมบัติงานช่างอันล้ำค่าของโตเกียว: ผู้บุกเบิกการจับคู่ธุรกิจ – ฟูรูกาวะ ทากุ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 13 สิงหาคม 2563
รับชมได้ถึง 13 สิงหาคม 2565

เวิร์กชอปงานช่างเทคนิคเฉพาะทางขนาดเล็ก หรือ "มาจิโกบะ" เป็นส่วนสำคัญในการผลิตของญี่ปุ่นมายาวนาน แต่ด้วยไม่สามารถแสดงออกถึงทักษะฝีมือขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่แข่งจากต่างประเทศ ประกอบกับการขาดผู้รับช่วงต่อ ทำให้ภาคส่วนนี้หดตัวลงเรื่อย ๆ ตลอดหลายทศวรรษมานี้ ผู้ประกอบการ ฟูรูกาวะ ทากุตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายของเวิร์กชอปกว่า 100 แห่งในย่านอุตสาหกรรมของโตเกียวเพื่อฟื้นฟูโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมและส่งเสริมความร่วมมือข้ามภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์