28น. 00ว.
สังคมแห่งโอกาสที่สอง: ผู้บริหารกิจการเพื่อสังคม - คาวากูจิ คานะ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
รับชมได้ถึง 14 พฤษภาคม 2565

ในโอซากา เมืองใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่งกำลังร่วมมือกับคนไร้บ้านเพื่อช่วยให้พวกเขาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง คาวากูจิ คานะ ผู้ก่อตั้งองค์กรได้ริเริ่มกิจการหลากหลายที่มอบงานและที่พักชั่วคราวให้เป็นสะพานเชื่อมกลับสู่สังคมกระแสหลัก กิจการเหล่านี้ประกอบด้วยกิจการให้เช่าจักรยานที่ให้บริการไปทั่วเมืองและกิจการเพื่อสังคมที่เป็นการขายภาพถ่ายที่ใช้ประโยชน์จากมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างถนน มาติดตามองค์กรไม่เหมือนใครที่กำลังพยายามสร้างสังคมที่มอบโอกาสที่สองให้กับทุกคนกัน