28น. 00ว.
โรงแรมศักดิ์สิทธิ์ในญี่ปุ่น: ผู้พลิกโฉมวัด - มาอิ ซาโต & ชุนโก อูมิโนะ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2563
รับชมได้ถึง 26 มีนาคม 2565

ที่ญี่ปุ่น โรงแรมรูปแบบใหม่มอบโอกาสให้ผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกได้สัมผัสวัฒนธรรมพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด จำนวนประชากรที่ลดลงและผู้ศรัทธาที่มีแต่ผู้สูงอายุ ทำให้วัดในญี่ปุ่นจำนวนกว่า 77,000 แห่งถูกทิ้งร้างหรือตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการต้องปิดวัด มาอิ ซาโต นักธุรกิจและชุนโก อูมิโนะ ผู้เป็นพระ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ด้วยความมุ่งมั่น โดยการช่วยให้วัดหลายแห่งค้นหาคุณค่าใหม่ ๆ ผ่านการให้บริการเชิงโรงแรม ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนในวงกว้างด้วย