28น. 00ว.
กู้ชีวิตอาหาร: ผู้เริ่มต่อต้านอาหารเหลือทิ้ง - คาซึมะ คาวาโกเอะ
RISING
28น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 12 มีนาคม 2563
รับชมได้ถึง 12 มีนาคม 2565

ทุก ๆ ปีในประเทศญี่ปุ่นมีอาหารกว่า 6 ล้านตันถูกทิ้ง ซึ่งจำนวนมากเป็นอาหารที่ยังสามารถรับประทานได้อยู่ เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ คาซึมะ คาวาโกเอะได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยกู้ชีวิตอาหารไม่ให้ต้องถูกทิ้งลงถังขยะ ผู้ใช้แอปสามารถค้นหาและจองอาหาร จากนั้นเดินทางไปรับยังร้านอาหารและเบเกอรีที่ขึ้นทะเบียนบนแอปได้ในราคาที่มีการหักส่วนลด มาดูการทำธุรกิจแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับปัญหานี้ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต ไปพร้อม ๆ กับลดการทิ้งอาหารที่แสนล้ำค่า