คลื่นลูกใหม่ของการย้อม ผู้ท้าทายทั้งหลายในประเพณีและนวัตกรรม

Core Kyoto

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 30 มกราคม 2563 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้นำไปสู่การห่างเหินกับชุดกิโมโนและอุตสาหกรรมการย้อมในเกียวโตได้เข้าสู่ภาวะตกต่ำ ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ที่ยังคงท้าทายอย่างต่อเนื่องในการพยายามรักษาเทคนิคดั้งเดิมไว้ ใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า "คาตะโซเมะ" ศิลปินที่สร้างโลกแห่งสีสันที่สวยงามซึ่งพู่กันไม่สามารถทำสีที่ลึกซึ้งออกมาได้ ช่างฝีมือที่นำเครื่องพิมพ์ 3 มิติเข้าสู่โลกของ "เคียวคาโนะโคชิโบริ" เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น ติดตามนวัตกรรมคลื่นลูกใหม่ที่นำการย้อมสีแบบดั้งเดิมมาสู่อนาคต

เค้าโครงรายการ