เทศกาลมัตสึอาเกะ: สืบสานประเพณีแห่งไฟให้อยู่รอด

Core Kyoto

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

งานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านบนภูเขาในเขตพื้นที่ฮิโระกะวะระซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต จะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม เหล่าผู้ชายจะทำการเหวี่ยงคบเพลิงขึ้นไปในอากาศเพื่อจุดไฟบนยอดเสาซึ่งสูงตระหง่าน 20 เมตร เพื่ออธิษฐานให้มีสุขภาพที่ดีและเก็บเกี่ยวพืชผลได้อย่างอุดมสมบูรณ์ งานเทศกาลนี้ถือกำเนิดมาจากพิธีกรรมปกป้องอัคคีภัยซึ่งจัดขึ้นเมื่อครั้งที่อุตสาหกรรมหลักในท้องถิ่นคือการผลิตถ่าน ชาวบ้านยังคงเริ่มเตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน มาค้นพบความพยายามในการรักษาไว้ซึ่งเทศกาลฤดูร้อนที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปีนี้ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของหมู่บ้านซึ่งมีจำนวนประชากรลดลงแห่งนี้

เค้าโครงรายการ