วัฒนธรรมแห่งกลิ่นหอม กลิ่นอันหอมกรุ่นแห่งความสุขอมตะ

Core Kyoto

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 6 เมษายน 2560 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

"ธูปหอม" ส่วนใหญ่จะทำโดยการผสมกลิ่นที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้และใบไม้ มันถูกใช้ในการต้อนรับแขกในห้องบ้าง พกพาเพื่อเสริมบุคลิกภาพบ้างและนำกลิ่นเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวัน ในอีกทางหนึ่งยังมี "โคโด" ซึ่งเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณอย่างลึกซึ้ง ทำไม้หอมที่เรียกว่าไม้กฤษณาให้มีขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดข้าวและเพลิดเพลินกับกลิ่นหอมนั้นตามมารยาท เมื่อประมาณ 1,500 ปีที่แล้ววัฒนธรรมกลิ่นหอมมาพร้อมกับศาสนาพุทธในญี่ปุ่นซึ่งหยั่งรากลึกในเกียวโตและเกิดวัฒนธรรมแห่งกลิ่นหอมขึ้น เปิดเผยความจริงโดยการตรวจสอบต้นกำเนิดนั้นและมองไปที่กลิ่นหอมและการเชื่อมต่อหัวใจของคนเกียวโต

เค้าโครงรายการ