ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ: การชุมนุมของผู้ที่มาอธิษฐานแด่เทพบนภูเขา

Core Kyoto

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคม 2557 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยประตูศาลเจ้าสีแดงสดที่ตั้งเรียงรายตามทางเดินในภูเขาด้านหลังซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของศาลเจ้า ผู้แสวงหาความสุขเดินทางมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งเทพเจ้าประทับอยู่มานานหลายศตวรรษ บางครอบครัวมาอธิษฐานทุกเดือนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจ บางครอบครัวอธิษฐานถึงพระวิญญาณที่แบ่งพระภาคจากเทพเจ้าเพื่อปกป้องบ้านและธุรกิจของพวกเขา ชาวเกียวโตใช้ชีวิตเพื่ออนาคตทุกวันด้วยความรู้สึกขอบคุณผ่านศาลเจ้าที่รวบรวมศรัทธาอันแน่วแน่ของพวกเขาไว้

เค้าโครงรายการ