ขนมแห่งเกียวโต: สัมผัสวัฒนธรรมเกียวโตผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า

Core Kyoto

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 16 มกราคม 2557 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ขนมของเกียวโตคือขนมวากาชิหรือขนมแบบดั้งเดิมที่มีเสน่ห์ของเกียวโตและได้รับอิทธิพลจากพิธีชงชา โดยการออกแบบที่สวยงามและชื่อที่สะท้อนถึงฤดูกาลอย่างละเอียดอ่อน ทำให้ขนมซึ่งรับประทานคู่กับการดื่มชานี้เป็นรูปแบบของศิลปะที่น่าชื่นชมด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการทำขนมเหล่านี้ สิ่งสำคัญจะอยู่ที่รูปลักษณ์และชื่อขนมที่ได้รับการขนานนาม แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ, ศิลปะ, ดนตรีและวรรณกรรมในท้องถิ่น เชิญมาสัมผัสวัฒนธรรม, ธรรมชาติและภูมิอากาศของญี่ปุ่นผ่านขนมหวานรสเลิศของเกียวโต

เค้าโครงรายการ