คูมาโมโตะ: เมืองปราสาทที่หลงรักอดีต แต่ปรายตาสู่อนาคต

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 27 ธันวาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

ปราสาทคูมาโมโตะที่สร้างขึ้นโดยเจ้าผู้ครองแคว้น คาโต คิโยมาซะ การก่อสร้างเริ่มขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 แล้วเสร็จในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นโบราณสถานพิเศษแห่งชาติ และยังเป็นที่รู้จักในชื่อ ปราสาทกินนัน ซึ่งมีความหมายว่า ปราสาท "แปะก๊วย" เนื่องจากมีต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่อยู่ใกล้หอคอยหลัก ในตอนนี้ของ "การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" เจมส์ ลัมบีอาซี สำรวจตำนานที่ตกทอดของปราสาทที่แผ่ขยาย พบผู้คนในท้องถิ่น และเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามในการบูรณะปราสาทหลังเกิดแผ่นดินไหวในคูมาโมโตะเมื่อปี 2016

เค้าโครงรายการ