ฮาโกเนะ ฮาจิริ: ทางหลวงสายอดีต

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 6 ธันวาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ทางหลวงโทไกโดเคยเป็นถนนสายสำคัญที่สุดในญี่ปุ่น ถนนได้เชื่อมโยงเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของจักรพรรดิกับเอโดะซึ่งเป็นเมืองของโชกุนที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อโตเกียว ทุกวันนี้ถนนเก่าส่วนใหญ่ถูกปรับเป็นพื้นผิวถนนสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีช่วงยาวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปตามเส้นทางดั้งเดิมได้ เรียกว่าฮาโกเนะ ฮาจิริ อยู่ระหว่างโอดาวาระ (ในจังหวัดคานางาวะ) และมิชิมะ (จังหวัดชิซูโอกะ) เส้นทางช่วงนี้เผยให้เห็นประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมมากมายในสมัยเอโดะ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นหินที่ปูเส้นทางช่วงนี้มาแต่ดั้งเดิม ต้นสนซีดาร์ยักษ์ที่เรียงรายไปตามทาง โรงน้ำชาอายุหลายศตวรรษ ร้านงานฝีมือดั้งเดิม และบ่อน้ำพุร้อนซึ่งบรรดานักเดินทางที่เหนื่อยล้ายังคงแวะพักเพื่อคลายความปวดเมื่อยขา ในตอนนี้ของ "การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" ไมเคิล คีดา ไปสัมผัสกลิ่นอายญี่ปุ่นสมัยก่อนที่ยังหลงเหลืออยู่มากมาย ระหว่างเดินไปตามเส้นทางช่วงฮาโกเนะ ฮาจิริ

เค้าโครงรายการ