กับอิซาเบลลา เบิร์ด: บนถนนสู่นิกโก

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 11 ตุลาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

อิซาเบลลา เบิร์ด ออกสำรวจญี่ปุ่นในปี 1878 เพียงสิบปีหลังญี่ปุ่นเปิดประเทศต้อนรับชาติตะวันตก เธอมีผู้ร่วมเดินทางเพียงคนเดียว เป็นชายหนุ่มที่เป็นทั้งล่ามและผู้ดูแลให้เธอ "Unbeaten Tracks in Japan" คือบันทึกที่บอกเล่าการเดินทางในครั้งนั้นของเธอ ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างสูง โอกันดะ ริกิ นักจัดรายการที่เชี่ยวชาญวัฒนธรรมญี่ปุ่น ออกตามรอยเส้นทางที่อิซาเบลลาเดินทางจากโยโกฮามาไปนิกโก

เค้าโครงรายการ