ความสุข ณ จุดยอดในเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

หนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดการเดินป่าในญี่ปุ่นคือ โอกาสในการสัมผัสความตื่นเต้นของการเดินผ่านป่า ปัจจัยหลักที่ช่วยกระตุ้นความนิยมการเดินป่าในญี่ปุ่นคือ กระท่อมในภูเขาที่อยู่ตามเส้นทางเดินป่าหลัก ๆ ในตอนนี้ ฮายาชิ เอมิริ จะเดินหนึ่งในเส้นทางเดินป่าที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเพื่อสำรวจเทือกเขาโจเน็น โดยเธอออกเดินทางร่วมกับฮิรากาวะ โยอิจิโร นักเดินป่าและมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์ ขณะที่ชื่นชมทิวทัศน์ตระการตา เธอก็ได้ค้นพบว่า กระท่อมในภูเขารับมือกับช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างไร

เค้าโครงรายการ