โอกินาวา: วัฒนธรรมแห่งการทอ

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 30 สิงหาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

เราไปสำรวจดูจังหวัดโอกินาวาผ่านสิ่งทออันงดงามยิ่งของที่นั่น แนวเกาะนี้เป็นแหล่งสมบัติ "โซเมโมโนะ" (ผ้าที่ย้อมหลังทอเสร็จ) และ "โอริโมโนะ" (ผ้าที่ทอด้วยด้ายย้อมสี) สภาพภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนหล่อเลี้ยงพืชหลากหลายชนิด ทำให้มีเส้นใยและสีย้อมธรรมชาติอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ โอกินาวาเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางทะเลในเอเชียอยู่นานหลายร้อยปี เป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งวัฒนธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกและทักษะฝีมือที่ล้ำหน้า ซึ่งนี่เองที่ทำให้ผ้าอันเป็นเอกลักษณ์หลายแบบถือกำเนิดขึ้น ในตอนนี้ของ "การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" เราไปค้นหามรดกทางวัฒนธรรมนี้กัน

เค้าโครงรายการ