ชิงฮามะ เซ็นได: กำแพงกันคลื่นสีเขียวแห่งอนาคต

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 2 สิงหาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

ตลอดแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น กำแพงกันคลื่นที่ทอดยาว 400 กิโลเมตรถูกสร้างขึ้น เพื่อปกป้องผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้จากภัยพิบัติของสึนามิในอนาคต ในชุมชนชายฝั่งชิงฮามะ เมืองเซ็นได กำแพงกันคลื่นนี้กำลังกลายสภาพมาเป็นเนินทรายแล้ว ขณะที่พืชก็เริ่มเติบโตปกคลุมกำแพง แม้ว่า สึนามิลูกใหญ่เมื่อปี 2011 ได้ทำลายล้างพื้นที่แห่งนี้ แต่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็ได้เริ่มฟื้นตัวด้วยความเร็วที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญถึงกับประหลาดใจ เรามาเยือนชิงฮามะ เพื่อพบปะผู้คนท้องถิ่นและเพื่อหาคำตอบว่า เพราะเหตุใดธรรมชาติในพื้นที่นี้จึงสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างแข็งแกร่ง

เค้าโครงรายการ