อิริโอโมเตะ: ตามหาแมวป่าที่ยากพบตัว

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

พ่อและลูกสาวคู่หนึ่งมุ่งหน้ามายังอิริโอโมเตะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะยาเอยามะซึ่งอยู่ไกลออกไปในน่านน้ำตะวันตกเฉียงใต้ ป่ากึ่งเขตร้อนที่ปกคลุมพื้นที่เกาะถึง 90% ทำให้ระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ได้สถานะเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2021 ทั้งคู่ออกเดินทางตามหาแมวอิริโอโมเตะซึ่งเป็นแมวป่าเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเกาะแห่งนี้ ระหว่างทาง พวกเขาพายเรือคายัก เดินเขา ดำน้ำตื้น และพบกับผู้คนที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีสายใยผูกพันกับธรรมชาติบนเกาะ

เค้าโครงรายการ