ยามางาตะ: สื่อสารกับทั้งคนเป็นและคนตาย

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

ความเชื่อท้องถิ่นแต่เดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า ชินโต มีการบูชาเทพถึงแปดล้านองค์ พุทธศาสนาที่นำเข้ามาได้กล่าวถึงชีวิตหลังความตาย เมื่อผ่านไปหลายยุคหลายสมัย ผู้คนก็เปลี่ยนไปบูชาเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ตามกาลสมัย ใน "การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" เราได้พบกับวัตถุบูชาหายากที่ได้รับความเคารพในพื้นที่มูรายามะของจังหวัดยามางาตะ

เค้าโครงรายการ