สำรวจหาดโคลนในทะเลอาริอาเกะ จังหวัดซางะ

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 28 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

ทะเลอาริอาเกะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยอยู่ติดกับเขตแดนของสี่จังหวัด ได้แก่ นางาซากิ ซางะ ฟูกูโอกะ และคูมาโมโตะ ระดับน้ำขึ้นน้ำลงของที่นี่สูงถึงหกเมตร ซึ่งสูงที่สุดในญี่ปุ่น เมื่อระดับน้ำลดลงจะเผยให้เห็นหาดโคลนอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ทอดยาวราวเจ็ดกิโลเมตรจากชายฝั่ง นอกจากนี้ ระบบนิเวศของที่นี่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตสุดแปลก และเป็นแหล่งอาหารทะเลแสนอุดมสมบูรณ์สำหรับคนท้องถิ่นตั้งแต่สมัยก่อน ในตอนนี้ของ "การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" เราจะออกสำรวจธรรมชาติอันมีเอกลักษณ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของที่นี่

เค้าโครงรายการ