คืนชีวิตชีวาให้แก่อิวากิ

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 21 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

เมืองอิวากิในจังหวัดฟูกูชิมะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง หลังผู้คนพยายามสร้างเมืองขึ้นใหม่นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นสึนามิทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อ 11 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม การจับสัตว์ทะเลก็ยังไม่ฟื้นฟูเทียบเท่าระดับก่อนหน้าภัยพิบัติ อีกทั้ง เขตต่าง ๆ ในฝั่งภูเขาของเมืองก็ยังเผชิญกับจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน บรรดาคนหนุ่มสาวที่อาศัยในเมืองได้เริ่มเข้ามาช่วยแก้ปัญหา พวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูชุมชนนั้น ๆ โดยได้แรงขับเคลื่อนจากความชื่นชอบในการลองทำสิ่งใหม่ ๆ ขณะเดียวกันก็ยังรักษาประเพณีเดิมไว้ ในตอนนี้ เอโบนี โบเวนส์ เดินทางขึ้นไปยังอิวากิ เพื่อพบกับบุคคลที่กล้าหาญเหล่านี้บางคน

เค้าโครงรายการ