เปล่งประกายชั่วนิรันดร์ ปราสาทฮิเมจิ

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2567

ปราสาทฮิเมจิเป็นตัวอย่างของโครงสร้างปราสาทในต้นศตวรรษที่ 17 ที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นที่ยังคงอยู่ ซึ่งยังคงสภาพเดิมมายาวนานถึง 400 ปี ด้วยความสง่างามอันเปล่งประกายและสีของตัวอาคาร ทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับการเรียกขานด้วยความชื่นชมในชื่อ "ปราสาทนกกระยางขาว" ในตอนนี้ของ "การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น" เราไม่เพียงนำเสนอความงดงามและประวัติศาสตร์ของปราสาทฮิเมจิ แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของเมืองที่อยู่รอบปราสาทอีกด้วย

เค้าโครงรายการ