สดับตรับฟังเสียงเงียบงันของชั้นหิน

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้คนในญี่ปุ่นมีความเคารพเลื่อมใสต่อชั้นหินในแผ่นดินของพวกเขา ก้อนหินซึ่งได้รับการขุดและเจาะจากเหมืองถูกนำมาสร้างกำแพงหินสำหรับปราสาทและอาคารอย่างเชี่ยวชาญ ทั้งยังเป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับรูปปั้นแกะสลักที่แสดงถึงศรัทธาทางศาสนา และในบางสถานที่ยังมีความเชื่ออย่างแรงกล้าถึงพลังทางจิตวิญญาณที่อยู่ในหิน ในตอนนี้ เราเดินทางไปยังสถานที่สี่แห่งในจังหวัดโอกายามะ โทจิงิ โออิตะ และอาโอโมริ เพื่อค้นพบความสัมพันธ์อันเป็นปริศนาที่ลึกซึ้งนี้

เค้าโครงรายการ