งานเทศกาล: จุดเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 15 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

นับแต่โบราณ มีการจัดงานเทศกาลมากมายทั่วญี่ปุ่นเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลและสะท้อนวัฏจักรการเกษตรกรรม เทศกาลในฤดูใบไม้ร่วงส่วนใหญ่เป็นการแสดงความขอบคุณให้กับพืชผล และฉลองการกลับคืนสู่ภูเขาของเทพแห่งผืนนา งานเทศกาลในฤดูหนาวจัดขึ้นในช่วงฤดูที่ไม่ได้ทำการเกษตร และงานเทศกาลในฤดูใบไม้ผลิจัดขึ้นก่อนเริ่มลงมือเพาะปลูกเพื่อขอพรให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ในตอนนี้ เราย้อนกลับไปชมงานเทศกาลสามงานที่จัดขึ้นตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่เป็นสัญญาณบอกถึงจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ

เค้าโครงรายการ