ยามาโนเบะ โนะ มิจิ

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น Journeys in Japan

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 18 มกราคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ยามาโนเบะ โนะ มิจิ หนึ่งในเส้นทางเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นทอดยาว 25 กิโลเมตรไปตามเชิงเขาลุ่มน้ำนารา ซึ่งเชื่อมต่อเมืองซากุราอิกับเมืองนารา เกษตรกรรมเจริญรุ่งเรืองตลอดเส้นทางนี้ ทั้งยังมีศาลเจ้าสำคัญ ๆ หลายแห่ง รวมถึงสุสานโบราณอีกด้วย ไมเคิล คีดา นักแสดงชาวอเมริกัน ผู้ทำการเกษตรกรรมด้วย เดินทางมุ่งหน้าไปทางใต้ เพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ และพบปะผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับผืนแผ่นดิน

เค้าโครงรายการ